Cookies & Privacy

Op stylink.nl en de bijbehorende subdomeinen maken we gebruik van cookies. Hieronder kun je lezen wat cookies zijn, waarom wij ze gebruiken en hoe je ermee kunt omgaan. 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die wij met de pagina's van onze website meesturen. Je browser slaat deze bestandjes op op de harde schijf van je computer, tablet of mobiele telefoon. De opgeslagen informatie in deze bestandjes wordt bij elk volgend bezoek aan onze servers teruggestuurd.

Voor stylink.nl en de subdomeinen daarvan maken wij gebruik van technische cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. Met de gegevens van tracking cookies verbeteren wij continu onze website en online marketing. Met de buttons voor sociale media en hun bijbehorende cookies laten wij zien dat wij ook via deze kanalen actief zijn.

Een technische cookie vergemakkelijkt je bezoek aan onze website. Met deze cookies onthouden wij bijvoorbeeld voor etalagehouders en redacteuren de logincode en het wachtwoord.

Met tracking cookies leggen wij bezoekgegevens vast. We houden bij hoe bezoekers bij ons terechtkomen en wat ze er precies doen. Het gaat dan om gegevens als: unieke bezoekers, aantal bezoeken, aantal pageviews, gemiddelde bezoekduur, bekeken pagina's en ingetikte zoektermen bij Google en andere zoekmachines. De tracking cookies volgen alleen het bezoekgedrag op stylink.nl en de subcomeinen.

Op stylink.nl en de subdomeinen verwijzen wij via buttons naar sociale media als Twitter, Facebook, Pinterest en LinkedIn. Deze buttons werken met een stukje code dat van de bron zelf afkomstig is, de social media cookies. Met deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben hierop geen invloed. Je kunt de privacyverklaring van de sociale netwerken te lezen om te achterhalen wat zij met de gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

De informatie die de sociale netwerken verzamelen, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De genoemde netwerken zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Hierdoor is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Privacy
Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze bezoekers. Voor alle duidelijkheid: een cookie onthoudt geen naam, adres, telefoonnummer, leeftijd of andere persoonlijke gegevens. De door ons gebruikte cookies onthouden alleen je surfgedrag.

Privacyreglement

Dit privacyreglement heeft tot doel de registratie van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), zoals deze vanaf 1 september 2001 van toepassing is.

LeLab, uitgever van stylink.nl, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens: informatie en gebruik
Met het verzamelen van informatie van bezoekers in verschillende onderdelen van stylink.nl willen we de volgende doelstellingen bereiken:

  • bieden van service aan onze bezoekers bij het vergaren van door hen gewenste informatie;
  • verkrijgen van inzicht in de informatiebehoefte van onze bezoekers om vervolgens hierop in te kunnen spelen;

Persoonsgegevens: registratie
Om onze nieuwsbrieven te kunnen ontvangen moeten bezoekers een registratieformulier invullen, waarbij een aantal verplichte gegevens worden gevraagd. Bezoekers kunnen ook een aantal aanvullende gegevens aan ons verstrekken, dit is echter facultatief.

Persoonsgegevens: bewerking
Bewerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats door onze eigen medewerkers.

Persoonsgegevens: beveiliging

(De uitgever van) stylink.nl neemt uitgebreide voorzorgsmaatregelen om informatie van bezoekers en abonnees van onze nieuwsbrief on- en offline te beschermen.

Wijzigingen in ons privacy reglement
Wijzigingen van ons privacy reglement zullen wij op onze site en in onze nieuwsbrief bekend maken, zodat onze bezoekers te allen tijde op de hoogte zijn van

  • welke informatie wij verzamelen;
  • hoe wij deze informatie gebruiken;
  • onder welke omstandigheden wij deze informatie beschikbaar stellen.

Wij zullen de informatie op deze site verkregen, gebruiken in overeenstemming met het privacy reglement waaronder de informatie is verkregen. Te allen tijde handelt (de uitgever van) stylink.nl in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Stylink.nl andere websites
Op stylink.nl vindt staan veel links aan naar andere websites. Lelab kan als uitgever van stylink.nl geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die websites met je gegevens. Lees hiervoor het privacystatement van de site die je bezoekt.

Verwijderen en in- en uitschakelen van cookies
Wij waarderen het ten zeerste als je ons de cookies laat gebruiken. Maar als je niet wilt dat wij tracking cookies op je computer plaatsen, kunt je je browserinstellingen aanpassen op zo'n manier dat cookies worden geweigerd.

Informatie over het verwijderen en in- en uitschakelen van cookies vindt je onder meer op de website van de Consumentenbond en in de handleiding en Help-functie van de browser die je gebruikt.

Consumentenbond over cookies verwijderen

Consumentenbond over cookies uitschakelen

cookierecht.nl