5 juridische tips voor styling- of ontwerpklussen

redactie  maandag 20 juni 2011

Je hebt een leuk telefoongesprek met een opdrachtgever die je viavia kent en nog voordat je hebt opgehangen heb je een leuke klus binnengesleept. Dit zal de meeste stylisten niet vreemd in de oren klinken. Veelal krijgen stylisten uitsluitend mondeling een opdracht voor een eenmalige klus. Er wordt maar zelden een contract getekend. Nu is het zo dat een mondelinge overeenkomst bindend is en vaak verlopen zulke klussen zonder problemen. Maar wat als je wel onenigheid krijgt over de gemaakte afspraak?

Als de afspraak enkel mondeling is gemaakt zonder getuigen is het erg moeilijk te bewijzen wat er precies is afgesproken. Het kan zo zijn dat beide partijen elkaar niet helemaal begrepen hebben en da opdrachtgever wellicht iets anders verwacht dan de stylist heeft geleverd. Om dergelijke problemen te voorkomen tref je hieronder vijf tips voor stylisten en ontwerpers.


Beschrijven en bevestigen van overeenkomsten is van alle tijden.

Tip 1 // Algemene voorwaarden
Stel als freelance ontwerper of stylist jouw eigen algemene voorwaarden op. Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die voor veelvuldig gebruik geschikt zijn, het gaat hierbij niet om de kern van de prestatie. Neem daar bijvoorbeeld de volgende zaken in op:
•    Geef aan hoe lang je offerte geldig is.
•    Aansprakelijkheid vermeld bijvoorbeeld de maximale hoogte van de schadevergoeding.
•    Auteursrecht, bijvoorbeeld dat het auteursrecht bij de ontwerper ligt.
•    Betalingswijze en betalingstermijn.

Meezenden en verwijzen
Op de website van de Kamer van Koophandel staan verschillende voorbeelden. Let op; want de algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn en je hebt een informatieplicht. Dat laatste betekent dat je de algemene voorwaarden kenbaar dient te maken aan de opdrachtgevers. De eerste keer dat je met een bepaalde opdrachtgever werkt dien je de voorwaarden mee te zenden, heeft deze eenmaal akkoord gegeven dan kun je er in het vervolg naar verwijzen bijvoorbeeld door deze op jouw website te plaatsen.

Deponeren van voorwaarden
Je kunt jouw algemene voorwaarden ook deponeren bij de Kamer van Koophandel of de arrondissementsrechtbank. Het is wel aan te raden de algemene voorwaarden te laten controleren door een jurist. Indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden lees deze dan zorgvuldig door en ga niet zomaar akkoord.


Regel het goed zodat onaangename confrontaties
met opdrachtgevers (kunnen) worden vermeden.

Tip 2 // Bevestiging
Zorg dat je van een mondeling overeenkomst altijd een schriftelijke bevestiging ontvangt, dit kan ook per e-mail in de vorm van een opdrachtbevestiging of geaccordeerde offerte. Verstuur bij grote opdrachten eerst een offerte. Indien de opdrachtgever akkoord is verstuur dan een opdrachtbevestiging. Het doel hiervan is om duidelijkheid te scheppen tussen de stylist en de opdrachtgever.

Gemaild bewijs van instemming
Veel klussen worden snel mondeling afgesproken en opdrachtbevestigingen en offertes zijn geen gewoonte. Probeer toch in ieder geval de belangrijkste punten per e-mail te versturen en vraag om een bevestiging per e-mail. Zodat in het geval van onenigheid je wel bewijs hebt van de instemming van je opdrachtgever.
 
Tip 3 // Wees concreet
In aanvulling op Tip 2: wees concreet in de opdrachtbevestiging of eventueel e-mail. Om onenigheid te voorkomen dienen beide partijen te weten wat er van ze verwacht wordt. Neem in de opdrachtbevestiging in ieder geval de volgende punten op:
•    Duidelijke omschrijving van de dienst of product dat geleverd zal worden.
•    Het aantal uren dat je aan de opdracht zal werken.
•    Afspraken over eventuele overuren.
•    Uurtarief en wijze van betaling.
•    Aanvangsdatum van de opdracht.
•    Geef aan dat jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn en stuur deze mee.
•    Ontbindende voorwaarden, dus onder welke voorwaarden de overkomst kan worden ontbonden.


Check bij je verzekeraar of jouw pakket goed dekt,
want juridische procedures kunnen aardig in de papieren lopen.

Tip 4. Auteursrecht
Als stylist of ontwerper kun je op verschillende manieren te maken krijgen met het auteursrecht. Enerzijds creëer je zelf werken waarop auteursrecht kan rusten en anderzijds maak je wellicht gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken. Indien je een opdracht aanneemt is het goed hier bewust van te zijn.

Auteursrecht en licentie
Je kunt in de algemene voorwaarden opnemen dat jij auteursrecht hebbende blijft tenzij anders is overeengekomen. Ook kun je daarover duidelijk zijn in de opdrachtbevestiging. Veelal volstaat een licentie. Een licentie is een toestemming voor het gebruik van het werk door de opdrachtgever. In dat geval is een volledige overdracht van het auteursrecht niet nodig.

Tip 5. Verzekering
Sluit als freelancer de juiste verzekeringen af. Zoals een rechtsbijstandverzekering, zodat je in het geval van een conflict geen onnodige kosten hoeft te maken. Vraag bij jouw verzekeraar wel een overzicht op zodat het duidelijk is voor welke juridische geschillen je gedekt bent en welke niet. En dus ook of je wellicht een aanvullende verzekering nodig hebt. Zo word je achteraf niet opgeschrikt door allerlei extra juridische kosten.

Zorgeloos stylen en ontwerpen
Het is even misschien even wennen maar train jezelf in deze stappen. Want als de afspraken, voorwaarden en randvoorwaarden goed geregeld zijn kun je je richten op wat je het liefst doet: (zorgeloos) stylen en ontwerpen.