Edelkoorts ‘Earth Matters’: industrie en eco vechten om voorrang

Yildiz Celie  maandag 29 november 2010

Afgelopen dinsdag was ik bij binnenkomst in het Zaantheater in Zaandam zeer benieuwd naar de visie van Lidewij Edelkoort op duurzaamheid. "Earth Matters", de aarde doet ertoe.  Persoonlijk hoopte ik op minder sfeerbeelden én meer oplossingen tijdens deze lezing van Edelkoort. Het systeem staat onder druk; duiding wordt steeds belangrijker. Het leegplukken en kaalvreten van de aarde resulteert nu al bijna in meer dan 1 natuurramp per dag

Na afloop worstelde ik met de tegenstrijdige boodschap:  de aarde respecteren en niet langer leegplukken en de presentatie van stoffen die rijkelijk zijn uitgerust met opgedolven edelstenen of zijn bewerkt met diepzeewater. De kleurkaart voor zomer 2012 wordt gekenmerkt door aardetinten.

'Shavings stools and coffee table’ van Yoav Avinoam (Israel) 

Rampen door roofbouw
Edelkoort wil illustreren dat de aarde beschadigd is. Zij toont een filmpje: op 1 november van dit jaar hebben wereldwijd al 407 rampen plaatsgevonden. De trendwatcher stelt dat de mens een nieuwe relatie moet aangaan met zijn omgeving: de afgelopen 50 jaar is er vooral roofbouw gepleegd.

Handtas van ecoplastic van Lulu Guinness

10% vergroten of verkleinen?
Edelkoort geeft voor modeproducties een globaal advies: 10% verkleinen, 10% lokaal organiseren en 10% produceren met biokatoen. Dit kán een aanzet zijn de bedrijfsvoering te verduurzamen. Maar haar visie wordt verwarrend en tegenstrijdig, wanneer ze suggereert om naast huidige productielijnen een aparte ecologische lijn op te zetten. Dat is dan PLUS 10%... niet? Mijn verwarring wordt groter.

Collectie Versace

Denim en de diepzee
Edelkoort haalt haar trendinspiratie voor zomer 2012 uit de schoonheid van de aarde. Maar duurzaam?  Drie stylingthema’s zijn gevuld met edelstenen. Die komen meestal toch uit mijnen, waarvan er trouwens steeds meer instorten? Over uitholling en  roofbouw gesproken. En het vervuilende denim is voor Edelkoort uit den boze. Tenzij die denim is gefabriceerd met een nieuwe verftechniek, waarbij diepzeewater (nooit licht gezien) wordt gebruikt. Maar welke ecologische effecten heeft het onttrekken van dit water op leefsystemen in de diepzee? Hebben de diepzeevissen daar straks het nakijken…? 

Verantwoord ontworpen stoeltjes van Cristine Covello en Andrew-Reesor

Innovatie mogelijk, industrie blijft achter
Edelkoort spreekt over het belang van innovatieve materialen. De technologische middelen en ontwikkelingen zijn er, maar blijven op de plank liggen van universiteiten als de TU/Wageningen. De industrie blijft achter, want toepassing van beschikbare innovaties ontbreekt. De positie van Edelkoort lijkt me in deze een lastige; prognose/visionair enerzijds en adviseur voor de industrie anderzijds. Over dit onderwerp proef ik dan ook een spanningsveld waarbinnen het duurzame verhaal in het gedrang komt.

'endless warm' van yiran qian; spot de sterren - het zijn zonnepaneeltjes

Zomer 2012 met winterse accenten
Lidewij Edelkoort haalt de inspiratie voor de kleurkaarten en sfeerbeelden voor zomer 2012 uit de aarde. De zomerkleuren doen eigenlijk winters aan: heel veel donkere aardetinten naast een schaars palet van lichten, en enkele uitschieters in goud en de kleuren van edelstenen. Dat de aarde echt kleurrijker is heeft Edelkoort ons tijdens haar voorgaande lezing zelf getoond.