Is er een overeenkomst tussen persoonlijkheid en kleur?

Just Beautiful  zondag 09 september 2012

Kleur doet iets met mensen en iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur voor kleuren. Voel jij je in alle kleuren prettig? Vast niet, zo zijn er sommige mensen die een voorkeur hebben voor de lichte, zachte tinten terwijl anderen meer voorkeur geven aan donkere of felle tinten. Dit alles heeft te maken met wie jij bent.

Wanneer er gekeken wordt naar welke kleuren jou het beste staan, kan men dus niet volstaan door alleen maar naar de buitenkant te kijken. Ook de binnenkant, je persoonlijkheid moet daarin meegenomen worden. Wanneer je de kleuren draagt die passen bij jouw persoonlijkheid, zul je je zelfverzekerd en goed voelen. Veel mensen hebben echter moeite zichzelf te laten zien, zoals ze zijn. Bovendien dragen ze modegerichte kleuren of kleuren die complementair zijn aan hun persoonlijkheid en laten zich beïnvloeden door anderen.

De Zwitserse kunstschilder, ontwerper en docent aan het Bauhaus, Johannes Itten, ondekte al zo’n 80 jaar geleden dat er een verband bestond tussen het innerlijk en uiterlijk en het gebruik van bepaalde kleuren. Itten geloofde in een bepaalde absolute harmonie van kleur, waar zijn studenten het echter niet mee eens waren. In 1928 daagde hij zijn studenten uit en liet iedere student zijn of haar eigen kleurharmonie maken. Alhoewel alle werkstukken onderling zeer verschillend waren, kon Itten aanwijzen wie welk werkstuk gemaakt had, zonder dat hij in het lokaal aanwezig was geweest.

Hij ontdekte dat zijn studenten kleuren kozen die niet alleen pasten bij hun uiterlijke kenmerken, maar ook pasten bij hun persoonlijkheid. Niet alleen de kleur van de haren, de ogen en de huid zijn maatgevend, maar de “straling” die er van een mens uitgaat is de belangrijkste maatstaf. Daarmee bleek dat kleurharmonieën meer persoonlijk waren dan absoluut. Hij noemde dit de subjectieve kleurklanken, waarmee volgens hem het karakter, de denkwijze en gevoelens konden worden afgelezen.

In zijn boek “the Art of Colour” geeft hij daarvan talrijke voorbeelden. Itten beschrijft daarin hoe verschillende mensen, naar aard en uiterlijk, kleurstudies maakten die bij hun persoonlijkheid pasten. Hij merkte dat wanneer zijn leerlingen kleuren gebruikten die overeenkwamen met hun eigen “persoonlijke” kleuren, ze helemaal opleefden en veel zelfverzekerder werden. Zo werkt dat ook met het dragen van kleur in kleding. Wanneer je kleding en kleuren draagt die passen bij jouw uiterlijk èn innerlijk, dan pas zul je stralen.

Hieronder enkele leerlingen uit het boek van Johannes Itten met de subjectieve kleurklanken. Een zachte, romantische persoonlijkheid.

 Een levendige en intensieve persoonlijkheid.


Een vrolijke, blije frisse persoonlijkheid.Bronnen:

Kleurenleer, Johannes Itten
http://www.astroarts.punt.nl/