De belastingdienst betaalt stevig mee aan je studie

NIA Academie  dinsdag 29 juli 2014

Voor ondernemers en zzp-ers zijn de kosten voor opleidingen of cursussen in aftrek te nemen als zakelijke lasten. Studiekosten zijn aftrekbaar voor zover het gaat om een opleiding die je volgt voor je beroep of ter verbetering van je financieel economische positie. Het moet gaan om een studie waarmee in de toekomst voordeel behaald kan worden en het mag niet een studie van zeer algemene aard zijn zoals voor je rijbewijs. Denk aan een beroepsopleiding of aan een computercursus die je nodig hebt voor je werk.

In 2016 en 2017 blijven studiekosten aftrekbaar voor zzp-ers en ondernemers.
Aftrekbaar zijn de kosten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de opleiding, zoals voor boeken en readers, cursusgeld/collegegeld en kosten voor een rekenmachine of computer. Een computer zal wel afgeschreven moeten worden. Dat betekent dat over een periode van drie jaar, elk jaar een deel van de kosten in aftrek kan worden gebracht. De restwaarde wordt gesteld op 10%. Verder moet je er rekening mee houden dat je de computer ook voor een deel privé gebruikt.

De belastingdienst betaalt stevig mee aan je studie
De bekende blauwe enveloppe

Rekenvoorbeeld: Computer van € 1.600,-. Minus 10% restwaarde gaat je dus € 1.440,- afschrijven over 3 jaar. Per jaar is dat € 480,-. Als u de computer voor 50% privé gebruikt is € 240,- aftrekbaar.

Nog een rekenvoorbeeld:
Stel dat je een opleiding volgt van € 3000,–, dan krijg je van de belastingdienst terug: € 3000,– min € 250,– (drempel) maal het percentage van jouw belastingschijf.

Dat is netto:
€   907,– (Als je in de 33% belastingschijf zit)
€ 1155,– (In de 42% schijf, waar de meeste mensen zitten)
€ 1430,– (In de 52% schijf)

Weknemers kunnen studiekosten boven € 500,- aftrekken.
Veel mensen weten niet dat zij hun studiekosten bij de Belastingdienst in aftrek kunnen nemen. Dit is jammer want het aftrekken van deze kosten kan aardig wat geld opleveren. Om van deze extra aftrekpost gebruik te maken moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hier volgen enkele interessante tips.

De belastingdienst betaalt stevig mee aan je studie
Cursisten in onze SketchUp les

Studiekosten kunnen in aftrek worden genomen bij de buitengewone lasten. Er is een drempel van € 500,- . Daarom is het misschien verstandig verschillende cursussen te combineren in één jaar. Ook reiskosten en studiemateriaal zijn in aftrek te nemen. Er is ook een maximum gesteld aan aftrekbare studiekosten per jaar van € 15.000. Hier zijn wel uitzonderingen op mogelijk.

Werkgevers
De overheid heeft een werkgever ruime mogelijkheden gegeven tot het onbelast vergoeden van kosten die samenhangen met cursussen en opleidingen.

De Belastingdienst
Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechte worden ontleed, surf voor uitgebreide informatie naar ‘de Belastingdienst'.

René Verhoeven is studieadviseur van de NIA ACADEMIE interieuropleiding. Heb je nog vragen of wil je bijvoorbeeld je persoonlijk leerdoel voorleggen? Neem dan contact op! Dat kan via een mail of met een telefoontje 06 39 76 99 33.